סגולות ותפילות מיוחדות

 •  ישועות מסיני
 • 
נשמת כל חי
 • 
סגולות נגד עין רעה
 • 
פרקי שירה
 • 
אמן
 • 
זיווגים
 • 
אורה ואהבה
 • 
התיקון הכללי
 • 
תפילת השל"ה
 • 
פרשת המן
 • 
שירת הים
 • 
שיר השירים
 • 
סגולות לשמירה בדרך
 • 
סגולות לפריון
 •  סגולות ללידה קלה
 • 
סגולות לפרנסה
 • 
איגרת הרמב"ן
 • 
תרי'ג מצוות

לסגולות נוספות לחצו כאן

סרגל הכלים של תפילה
הורידו וקבלו גישה מהירה לכל תפילה -
לחצו כאן להורדה

       

אתרי עזר :

תהילים

תורה נביאים כתובים

זמני כניסת ויציאת שבת

זוהר

ספר היצירה

הידברות
ערכים
 
 

האתרים שנתנו כתף :

אתר האהבה הישראלי

קיו הוסט

דרופ סטודיו

הכרויות

שיחזור דיסק

 
 
 
 
 
 
 
 


זיווגים

לפי האמונה יש להתפלל במשך 40 יום , יום ביומו כדי למצוא את הזיווג המיוחל .

תפילות למציאת בת זוג

רבונו של עולם, אתה בראת אדם ואמרת "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו".
וצויתנו לישא אישה ולהוליד בנים, ולימדונו רבותינו זיכרונם לברכה שלא לאחר מצווה זו, כי חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא תלויים בנישואים ובקדושה.

לכן בלב נשבר באתי להפיל תחנתי לפניך אב הרחמן, שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי בת- זוג נאה ויראת ה’.
בעלת מדות טובות ובעלת מזל טוב. טובת שכל ומוצלחת ומבורכת, ותרבה בינינו האהבה והאחווה השלום והרעות ונוכל לעבוד עבודת הקדש בלי טרדה.אנא ה’ הטה את לבי אל האישה האמיתית והטובה ולא אסתכל ולא אתרשם מיופי או רכוש חיצוני, רק מטוב לב ויופי אמיתי.
שלא אלך אחר יצרי הרע, רק אחר היצר הטוב שבראת בי.
שלא אכשל חלילה במחשבות זרות, רק אעשה כל מעשי למען שמך, להקים שכינתא מעפרא ולהקים סוכת דוד הנופלת.

אל ר’חום ח’נון ש’ומר ת’ומך מ’ציל י’שר פ’ודה (יכון במחשבה בלבד בשם קדוש זה "רחש תמיף")

עזרני על דבר כבוד שמך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. חנני וענני ושמע תפילתי
(יכון במחשבה בלבד בשם קדוש זה "אראריתא")

כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה (יכון במחשבה בלבד בשם קדוש זה "אוכץ אזבוגה").

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה’ צורי וגואלי.

ריבונו של עולם, בחסדך יצרת עולמך, ובראת אדם, ועשית לו עזר,

 וקידשנו במצוותיך וציוויתני לישא אישה ולהוליד בנים,
ברוך יוצר האדם שהכל ברא לכבודו. ואולם גדל צערי, יראה ורעד יבא בי

 כי חוששני לי פן יגרמו עוונותי שתזדמן לי אישה רעה

שאינה בת זוגי ואינה הוגנת לי, ופן יקדימני אחר ליקח את בת זוגי

 ויהיה צריך לדחות נפש מפני נפש חלילה,

על כן באתי בלב נשבר ונדכה להפיל תחנתי לפניך אב הרחמן,

 יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתתמלא ברחמים עלי
ותזמין לי את בת זוגי ההוגנת לי וראויה לי מששת ימי בראשית לאורך ימים ושנות חיים,

ותהיה בת זוגי אשת חיל יראה ה'
בעלת שכל, בעלת מדות טובות, בעלת מעשים טובים,

ולא תהיה משכלה ועקרה ולא בעלת מום, אלא שלמה בכל ומצלחת בכל,

 באפן שאוכל לעבד עבודת הקדש בלי שום טרדה.

ואל תיקחני מהעולם הזה קדם זמני ואל תדיחני מפני שום אדם שבעולם,

אל מלא רחמים מושיב יחידים ביתה, רחום, חנון, שומר,

 תומך, מציל, ישר, פודה עזרני על דבר כבוד שמך,
עשה למען רחמיך הרבים, ולמען אבותינו הקדושים:

אברהם יצחק וישראל עבדיך, ולמען משה ואהרן, יוסף ודוד.

ולמען כל הצדיקים והחסידים זכותם תגן עלינו והם ימליצו בעדנו,

עשה למענך לא למעננו, עשה למען שמך, למען ימינך,

עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, חונני וענני ושמע תפילתי.

כי אתה שומע תפלת כל פה, קדושתך, חונני וענני ושמע תפילתי.
כי אתה שומע תפלת כל פה, ברוך שומע תפלה,

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

לפי האמונה יש להתפלל במשך 40 יום , יום ביומו כדי למצוא את הזיווג המיוחל .

תפילות למציאת בן זוג

אלוקים מושיב יחידים ביתה אתה ה’ האלוקים האל הגדול הגיבור והנורא.
אתה עשית את השמים ואת הארץ ובחסדך יצרת עולמך.
אתה הוא יוצר האדם הקדמון ועשית לו עזר כנגדו ובראת איש ואישה ורשמת בהם שמך הקדוש י’ באיש ו-ה’ באשה. וציוויתנו במצווה ראשונה בקיום פריה ורביה ליישב עולמך.

לכן אבי אב הרחמים באתי להפיל תחינתי לפניך בלב נשבר ונדכה לפני כסא כבודך שתמלא רחמים עלי אמתך פלונית בת פלונית תזמן לי את בן זוגי הנכון והראוי לי בזמנו צנוע וירא את ה’. וראוי.
הגון - שיהיה בעל שכל ומזג טוב ולב טוב.
מוצלח ומבורך - שיהיה בעל מידות טובות וישרות ובעל יראת שמים. ושיהיה סלחן וותרן,
בחור שדן אדם לכף זכות וגומל חסדים ומזכה הרבים,
בחור שיהיה חכם ובעל שמירת העניים ,אוזניים ופה מרע,
בחור שלומד כל היום וכל הלילה תורה לשמה במסירות נפש והתלהבות ובתמידות,
בחור שמסתפק במועט. נאה, גבה קומה, שואף להתעלות בלימוד התורה,
בחור שלא מדבר ולא שומע לשון הרע ושיהיה מדקדק במצווה קלה כבחמורה . ושתהיה בינינו התקשרות נכונה. שהוא ימצא חן בעיני ואני אמצא חן בעיניו ונחיה יחד בשמחה רבה ואהבה אחווה ושלום ורעות ופרנסה טובה ומבורכת בשפע לעבודתך יתברך.
ותטה ליבי וליבו לב משפחתי ולב משפחתו לגמור את הדבר הכי טוב. והיה הנער אשר יציעו לי מן השמים במאמרו של משדד המערכות זיווג ראשון ואחרון כל ימינו.
אמן.

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי, שתמציא לי ברחמיך
הרבים ובחסדיך הגדולים את זווגי הראוי לי בזמנו, זיווג הגון
הראוי להוליד תלמיד חכם גדול בתורה וביראה, מזרע צדיקים
ואנשי אמת ויראת חטא, כמו שהמצאת זווגו לאדם הראשון,
לאברהם ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד זווגו בעתו ובזמנו.
ואותו איש שתמציא לי לזיווגי יהא: איש טוב, איש נאה במעשיו,
בעל מעשים טובים, בעל חן, איש משכיל וירא אלוהים, רודף צדקה
וגומל חסד. ולא יהא בו שמץ פסול, ומום ופגם, ולא יהא כעסן
ורגזן, רק בעל ענוה ונמיכות רוח, בריא ובעל כוח, ואל יעכב אכזריות
הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם לעכב את בן זוגי
ההוגן לי. יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך,

ה' צורי וגואלי .

 

מקור :
http://www.lovesite.co.il/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=286

 

 

 

תפילה , תפילות , שחרית , מנחה , ערבית , יהודי , ישראלי , ישראל , הקב"ה , בורא עולם , סידור , סידורים , מלכות שמיים
דתי , חילוני , קבלה , אהבה , בקשה , יראה , כבוד , שם השם , סגולה , סגולות , הצלחה , זיווג , קידוש , ראש חודש
חגים , חג , יום כיפור , שבועות , ראש השנה , סוכות , פסח , שבת , חול , כוהנים , ברכת , הדרך , המזון ,

         
 

הפיכת האתר לדף הבית

 

הוספת האתר למועדפים

 
         
         
 

הורידו את סרגל הכלים של האתר לחצו כאן !