סגולות ותפילות מיוחדות

 •  ישועות מסיני
 • 
נשמת כל חי
 • 
סגולות נגד עין רעה
 • 
פרקי שירה
 • 
אמן
 • 
זיווגים
 • 
אורה ואהבה
 • 
התיקון הכללי
 • 
תפילת השל"ה
 • 
פרשת המן
 • 
שירת הים
 • 
שיר השירים
 • 
סגולות לשמירה בדרך
 • 
סגולות לפריון
 •  סגולות ללידה קלה
 • 
סגולות לפרנסה
 • 
איגרת הרמב"ן
 • 
תרי'ג מצוות

לסגולות נוספות לחצו כאן

סרגל הכלים של תפילה
הורידו וקבלו גישה מהירה לכל תפילה -
לחצו כאן להורדה

       

אתרי עזר :

תהילים

תורה נביאים כתובים

זמני כניסת ויציאת שבת

זוהר

ספר היצירה

הידברות
ערכים
 
 

האתרים שנתנו כתף :

אתר האהבה הישראלי

קיו הוסט

דרופ סטודיו

הכרויות

שיחזור דיסק

 
 
 
 
 
 
 
 מעלת אמירת "אמן" :

חשוב לדעת כי בכל פעם שיהודי אומר "אמן" נברא מלאך לבן, מלאך טוב מכוח ה"אמן" שלו, המלאכים הלבנים הללו הם אותם המלאכים המרפאים את החולים שבעם ישראל, השומרים על החיילים שלנו בגבולות, על הילדים שלנו ועלינו.
בנוסף, בכל פעם שאנחנו עונים "אמן" אנחנו מושכים ומורידים אלינו שפע משמי מרומים.
זו הסיבה שחשוב שנרגיל עצמנו לענות "אמן" בכל פעם שמברכים אותנו, בפעם הבאה שמישהו אומר לכם מזל – טוב! לרגל היומולדת תוותרו על ה"תודה" המסורתי וענו "אמן" בכל הכוח, כך תתנו תוקף לברכתו תורידו ותמשכו אליכם את המזל הטוב מן השמיים ומכוח עניית ה"אמן" שלכם יתווסף מלאך לבן נוסף לצבא המלאכים הלבנים של עם ישראל.
. החיד"א, למשל, מסביר כי שם השם מבורך תמיד בראשית, ולכן אם אומרים ברכה יש לענות עליה אמן בקול. המילה "אמן", לדבריו, היא נוטריקון של "אל מלך נאמן". ומכאן, שאדם מעיד על הקב"ה, על בוראו, שהוא אל נאמן. נוטריקון נוסף אומר שהמילה "אמן" פירושה "אני מוסר נפשי" או "משכני אחריך נרוצה".
עוד סיבה לאמירת "אמן" בקול היא שכך מראה האדם על אמונה, קביעות ונאמנות. אומרים שאין גדול להקב"ה יותר מ"אמן" שישראל עונים.
גם חז"ל מתארים את מה שמתחולל מכוח עניית "אמן". לדבריהם, אמירת "אמן" בקול מסוגלת להביא אף למחילת עוונות ולקריעת גזירות רעות והיא חודרת ועולה בכל העולמות. "אפילו רק בזכות אמן אחד במשך כל חיי האדם, ואפילו של תינוק העונה אמן'", אומרים חז"ל, "ואפילו רשע שמחזק ועונה 'אמן', מכניע שתקום ענוותו ותעורר את האל לסליחה ולמחילה".
למילה אמן יש מספר פירושים. אמן - הברכה שאני מברך היא אמת ואני מאמין בזה.
הלוואי - הלוואי שיאמנו ויתקיימו דברי המבקש ותמלא בקשתו. וגם אמת והלוואי.
אמן - בגימטרייה שווה למלאך, שמכל אמן שאנחנו אומרים בכוונה ובקול, נברא מלאך, השומר על האדם. מכאן שלעניית "אמן" ישנן סגולות מופלאות.
במסכת שבת נאמר כי העונה "אמן" בכל כוחותיו, פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים". ועל כן, רצוי להאריך בעניית אמת, כי האריכות מראה שהוא מאמין בכל ליבו. וכל המאריך בעניית אמן מאריכין לו ימיו ושנותיו. ובזהר נאמר שכשיש צרה בעולם, מסתכל הקב"ה כאילו שעונין אמן ונזהרין בהם, להצילם מכל צרה ומצוקה.
הרב קסלר, העוסק בעניית "אמן" מביא בספרו את המשל הבא, הממחיש את חשיבות המילה: מעשה בכפרי שהודרך להגיע אל העיר הגדולה באופן דחוף. יעדה לו אשתו שיסע ברכבת ויגיע במהירות המירבית. יצא הכפרי עם שחר לדרך וכולו נרגש, כי היתה עבורו זו הפעם הראשונה שבה הוא נוסע ברכבת. הוא ניגש לקופה בלב פתוח ומרוב התרגשות לא הבין את משמעות השאלה שנשאל: באיזו מחלקה מעוניין אתה לנסוע? הקופאי הגיש לו כרטיס מכובד המזכה אותו במחלקה הראשונה. שמח וטוב לב עלה הכפרי לרכבת, כשהוא מחפש אחר מקום ישיבה פנוי, מצא במחלקה השלישית מקום והתיישב. כשהוא סוקר את שכנו היושב לצידו, אזי גילה כי הכרטיס שבידי שכנו שונה מכרטיסו שלו. השכן, שהבחין במבטיו התמהים והיות והיה בקיא בענייני רכבת, העיר לו כי טוב יעשה אם ילך מכאן בטרם יבוא הכרטיסן ויסלק אותו מן הקרון. הכפרי נבהל, התכופף ודחק עצמו אל מתחת לספסל במטרה להסוות עצמו מפני המבקר. בעודו יושב מצטנף, שמע לפתע חבטה. היה זה המבקר, אשר נתקבל ברגליו ונחבט.
כעס המבקר, גרר את הכפרי בזעם ושאל היכן כרטיסו? הכפרי חיטט בכיסיו המרופטים ובחשש הושיט נייר מקומט שאמור היה להיות הכרטיס למחלקה הראשונה.
"פתוחה לפניך הדרך למקום מכובד ביותר, ועם זאת התיישבת במחלקה בזויה זו, ולא זו בלבד אלא שעוד נחבאת מתחת לספסל"? שאל המבקר.
הדבר קשור ודומה לעניית "אמן" - הלוא בידינו כרטיס למחלקה הראשונה, כרטיס של "אמן בכל כוחו" שעל ידו נפתחים שערי גן העדן. ולכן, עלינו להכיר את המתנה הנפלאה שבאמירת ועניית אמן.
אגב, אמירת ה"אמן" חשובה מאוד בסעודת אמנים אך אין היא מבטלת את חשיבות הברכות עצמן. למען האמת, אמירת ה"אמן", יחד עם אמירת הברכות, היא זו היוצרת, לפי המסורת, את האפקט הרצוי.

בגמרא מסכת שבת דף קי"ט ע"מ ב נאמר "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן" שנאמר "פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים", הגמרא' דורשת אל תיקרי אמונים אלא אמנים...
אומר רש"י במקום "בכל כוחו - בכל כוונתו", ובכל כוונתו, זה "א-ל מ-לך נ-אמן"... – ראשי תיבות אמן.
הבן איש חי אומר על "אמן", שזה גימטרייה של 91 כמו שנאמר "פותח את ידך" ראשי תיבות פא"י = 91... שהקב"ה זן ומפרנס לכל, וע"כ רשום בסידורים בפס' זה צריך להתכוון שהקב"ה "זן ומפרנס לכל", וסופי תיבות "חת"ך, שזה גימטרייה של 428 וכן "ומשביע" מניין 428, וזו המילה הבאה.... "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון"...

הגמרא בתחילת מסכת ברכות אומרת על פרק התהילים הזה (קמ"ה) שכל האומר שלוש פעמים ביום "אשרי יושבי ביתך" מובטח לו שהוא בן העוה"ב... משום שרשום בו שבח הקב"ה שהוא זן ומפרנס לכל, וגם מסודר לפי הא"ב..
ישנה שאלה על הפרק הזה, אז למה לא בחרו את פרק קי"א, שגם הוא מסודר לפי א"ב, וגם יש לו שבח... "טרף נתן ליראיו"...
אז מתרצים ששם זה רק ליראיו... ופה "לכל חי רצון"... אז זה שבח יותר גדול, שאפי' לאלו שאינם יראים את הקב"ה הוא דואג ברוב רחמיו...

סעודת אמנים

"סעודת האמנים" מוזכרת לראשונה בימי דוד המלך. באותם ימים, כך אומרת המסורת, מתו בכל יום מאה נפשות מישראל, אך אף אחד לא ידע למה ומדוע. דוד המלך בכבודו ובעצמו נדרש לסוגיה ולאחר שחקר את הנושא ואפילו בדק ברוח הקודש, הבין שהסיבה למיתות האלו הייתה פשוטה. עם ישראל לא בירך את ה' כראוי. כדי לפתור את הבעיה, תיקן דוד לישראל לומר מאה ברכות בכל יום, כנגד אותן מאה נפשות - ובאמת, המגיפה נעצרה.
אגב, מדובר במאה ברכות ולא מאה פרקי תהילים או מאה שקלים לצדקה, כי דוד המלך, על-פי המסורת, ראה שהזמן דוחק ובכל יום נופלים חללים רבים. הוא הבין כי יש צורך בפעולת הצלה מהירה שתעצור את המגיפה באורח מיידי. לכן תיקן מאה ברכות שנאמרות בפה והן מהוות סגולה לפתוח שערי ברכה ולסתום את פיותיהם של המקטרגים.

מאז ועד היום הועברה המסורת החשאית הזו בסודי סודות. קהל שנזקק לסיוע לאורך השנים, נהג להתכנס יחד, לומר בקול את הברכות ולקוות כי יוסרו ממנו כל הגזירות הקשות.
וכך מתנהל המפגש: קבוצת האנשים מתכנסת בבית או במקום ציבורי, ומקיימת "סעודה" המתנהלת על-פי חמש הברכות הבסיסיות - מיני מזונות, פרי הגפן, פרי העץ, פרי האדמה, ושהכל. חמשת הברכות האלו יוצרות יחד את המילים "מגע אש".

מארחי הסעודה מכינים מאכלים הקשורים בכל אחת מהברכות. ציבור האנשים מתכנס ומברך - כל אחד בנפרד, על המאכל שהוגש בפניו וכולם כאחד עונים לאחר הברכה בקול - אמן
לפני הברכה אפשר ורצוי לבקש בקשה כלשהי, גם כן בקול.
את הברכה רצוי לומר בישיבה כי היא מקילה על הכוונה.
וכן יעצו לחלק את הברכה לשלושה חלקים.

1. ברוך אתה ה'

2. אלוקינו מלך העולם

3. שהכל נהיה בדברו.

אגב, אמירת חמשת הברכות חשובה ביותר!

לכל לברכה יש סגולה וכוח מיוחד:
לברכת המזונות יש סגולה לפרנסה.
לגפן סגולה לזיווג, כמו שנאמר – "ענבי הגפן בענבי הגפן".
לברכת בורא פרי העץ- יש סגולה לראות פירות מבורכים כלומר, המשכיות וזרע של קיימא
לברכת בורא פרי האדמה- יש סגולות מרפאות ומאחר והאדם נוצר מאדמה, הבקשה היא על רפואה שלמה לחולים, חלילה
לברכת "שהכל"- יש סגולה כללית. הכל בכל מכל וכל. בברכה הזו יכול אדם לבקש ככל אשר יעלה על רוחו.

המנהג הוא שזה הזקוק לישועה הינו המברך האחרון בסבב, לדוגמא ב"גפן" מי שזקוק לזיווג הינו האחרון בסבב הברכות של "הגפן" וכן הלאה בכל ברכה וברכה.
זה שעורך את הסעודה או שלישועתו נערכת הסעודה יהיה זה שחותם את הסעודה, כלומר זה שיברך את ה"שהכל" האחרון. המנהג הוא שלאחר שכולם ברכו כל אחד בתורו "שהכל" יבקש אותו אחד את הבקשה לשמה נערכת הסעודה בליבו וכאשר יברך "שהכל" על המאכל יכוון גם על המאכל וגם על הבקשה שביקש וכל המסובים יכוונו גם הם על הבקשה שלו שתתגשם בזמן שיענו אמן על ברכתו.

חשיבות אמירת "אמן"

הברכות ב"סעודת אמנים" נאמרות בקול רם בשל מספר סיבות. החיד"א, למשל, מסביר כי שם השם מבורך תמיד בראשית, ולכן אם אומרים ברכה יש לענות עליה אמן בקול. המילה "אמן", לדבריו, היא נוטריקון של "אל מלך נאמן". ומכאן, שאדם מעיד על הקב"ה, על בודאו, שהוא אל נאמן. נוטריקון נוסף אומר שהמילה "אמן" פירושה "אני מוסר נפשי" או "משכני אחריך נרוצה".
עוד סיבה לאמירת "אמן" בקול היא שכך מראה האדם על אמונה, קביעות ונאמנות. אומרים שאין גדול להקב"ה יותר מ"אמן" שישראל עונים.
גם חז"ל מתארים את מה שמתחולל מכוח עניית "אמן". לדבריהם, אמירת "אמן" בקול מסוגלת להביא אף למחילת עוונות ולקריעת גזירות רעות והיא חודרת ועולה בכל העולמות. "אפילו רק בזכות אמן אחד במשך כל חיי האדם, ואפילו של תינוק העונה אמן'", אומרים חז"ל, "ואפילו רשע שמחזק ועונה 'אמן', מכניע שתקום ענוותו ותעורר את האל לסליחה ולמחילה".
למילה אמן יש מספר פירושים. אמן - הברכה שאני מברך היא אמת ואני מאמין בזה.
הלוואי - הלוואי שיאמנו ויתקיימו דברי המבקש ותמלא בקשתו. וגם אמת והלוואי.
אמן - בגימטריה שווה למלאך, שמכל אמן שאנחנו אומרים בכוונה ובקול, נברא מלאך, השומר על האדם. מכאן שלעניית "אמן" ישנן סגולות מופלאות.
במסכת שבת נאמר כי העונה "אמן" בכל כוחותיו, פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים". ועל כן, רצוי להאריך בעניית אמת, כי האריכות מראה שהוא מאמין בכל ליבו. וכל המאריך בעניית אמן מאריכין לו ימיו ושנותיו. ובזהר נאמר שכשיש צרה בעולם, מסתכל הקב"ה כאילו שעונין אמן ונזהרין בהם, להצילם מכל צרה ומצוקה.
הרב קסלר, העוסק בעניית "אמן" מביא בספרו את המשל הבא, הממחיש את חשיבות המילה: מעשה בכפרי שהודרך להגיע אל העיר הגדולה באופן דחוף. יעדה לו אשתו שיסע ברכבת ויגיע במהירות המירבית. יצא הכפרי עם שחר לדרך וכולו נרגש, כי היתה עבורו זו הפעם הראשונה שבה הוא נוסע ברכבת. הוא ניגש לקופה בלב פתוח ומרוב התרגשות לא הבין את משמעות השאלה שנשאל: באיזו מחלקה מעוניין אתה לנסוע? הקופאי הגיש לו כרטיס מכובד המזכה אותו במחלקה הראשונה. שמח וטוב לב עלה הכפרי לרכבת, כשהוא מחפש אחר מקום ישיבה פנוי, מצא במחלקה השלישית מקום והתיישב. כשהוא סוקר את שכנו היושב לצידו, אזי גילה כי הכרטיס שבידי שכנו שונה מכרטיסו שלו. השכן, שהבחין במבטיו התמהים והיות והיה בקיא בענייני רכבת, העיר לו כי טוב יעשה אם ילך מכאן בטרם יבוא הכרטיסן ויסלק אותו מן הקרון. הכפרי נבהל, התכופף ודחק עצמו אל מתחת לספסל במטרה להסוות עצמו מפני המבקר. בעודו יושב מצטנף, שמע לפתע חבטה. היה זה המבקר, אשר נתקבל ברגליו ונחבט.
כעס המבקר, גרר את הכפרי בזעם ושאל היכן כרטיסו? הכפרי חיטט בכיסיו המרופטים ובחשש הושיט נייר מקומט שאמור היה להיות הכרטיס למחלקה הראשונה.
"פתוחה לפניך הדרך למקום מכובד ביותר, ועם זאת התיישבת במחלקה בזויה זו, ולא זו בלבד אלא שעוד נחבאת מתחת לספסל"? שאל המבקר.
הדבר קשור ודומה לעניית "אמן" - הלוא בידינו כרטיס למחלקה הראשונה, כרטיס של "אמן בכל כוחו" שעל ידו נפתחים שערי גן העדן. ולכן, עלינו להכיר את המתנה הנפלאה שבאמירת ועניית אמן.
אגב, אמירת ה"אמן" חשובה מאוד בסעודת אמנים אך אין היא מבטלת את חשיבות הברכות עצמן. למען האמת, אמירת ה"אמן", יחד עם אמירת הברכות, היא זו היוצרת, לפי המסורת, את האפקט הרצוי.

תפילה , תפילות , שחרית , מנחה , ערבית , יהודי , ישראלי , ישראל , הקב"ה , בורא עולם , סידור , סידורים , מלכות שמיים
דתי , חילוני , קבלה , אהבה , בקשה , יראה , כבוד , שם השם , סגולה , סגולות , הצלחה , זיווג , קידוש , ראש חודש
חגים , חג , יום כיפור , שבועות , ראש השנה , סוכות , פסח , שבת , חול , כוהנים , ברכת , הדרך , המזון ,

         
 

הפיכת האתר לדף הבית

 

הוספת האתר למועדפים

 
         
         
 

הורידו את סרגל הכלים של האתר לחצו כאן !