סגולות ותפילות מיוחדות

 •  ישועות מסיני
 • 
נשמת כל חי
 • 
סגולות נגד עין רעה
 • 
פרקי שירה
 • 
אמן
 • 
זיווגים
 • 
אורה ואהבה
 • 
התיקון הכללי
 • 
תפילת השל"ה
 • 
פרשת המן
 • 
שירת הים
 • 
שיר השירים
 • 
סגולות לשמירה בדרך
 • 
סגולות לפריון
 •  סגולות ללידה קלה
 • 
סגולות לפרנסה
 • 
איגרת הרמב"ן
 • 
תרי'ג מצוות

לסגולות נוספות לחצו כאן

סרגל הכלים של תפילה
הורידו וקבלו גישה מהירה לכל תפילה -
לחצו כאן להורדה

       

אתרי עזר :

תהילים

תורה נביאים כתובים

זמני כניסת ויציאת שבת

זוהר

ספר היצירה

הידברות
ערכים
 
 

האתרים שנתנו כתף :

אתר האהבה הישראלי

קיו הוסט

דרופ סטודיו

הכרויות

שיחזור דיסק

 
 
 
 
 
 
 
 
 


שירת הים

מנהג ידוע לקרוא את שירת הים בשעה שנבקע הים לשניים בשביעי של פסח בשעת קריעת הים (בערך בחצות הלילה, משתנה משנה לשנה יש לברר בבית כנסת הקרוב לבתיכם או עם כל אדם דתי שנמצא בסביבה),

הסגולה לקרוא את שירת הים- לקוחה מתוך שחרית של שבת ומתחילה במילים "אז ישיר משה...." ונגמרת במילים "ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד" ומיד לאחר מכן זו שעת רצון עצומה לבקש כל מה שרוצים!
כמו כן לקרוא תהילים ולהרבות בתפילה בזמן זה בו נבקע הים השמיים פתוחים.


שירת הים :
"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמור
אשירה ליהוה כי גאו גאה סוס ורכבו רמה בים
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלוהי אבי וארוממנהו
יהוה איש מלחמה יהוה שמו
מרכבות פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלישיו טבעו בים סוף
תהומות יכסימו ירדו במצולות כמו אבן
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב
ברוב גאונך תהרוס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נוזלים קפאו תהומות בלב ים
אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי
נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים
מי כמכה באלים יהוה מי כמכה נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא
נטית ימינך תבלעמו ארץ
נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך
שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת
אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל יושבי כנען
תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית
תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדוני כוננו ידיך
יהוה ימלוך לעולם ועד
יהוה ימלוך לעולם ועד
יהוה מלכותה קאים לעלם ולעלמי עלמיא
כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
כי ליהוה המלוכה. ומושל בגוים
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו. והיתה ליהוה המלוכה
והיה יהוה למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד"

תפילה , תפילות , שחרית , מנחה , ערבית , יהודי , ישראלי , ישראל , הקב"ה , בורא עולם , סידור , סידורים , מלכות שמיים
דתי , חילוני , קבלה , אהבה , בקשה , יראה , כבוד , שם השם , סגולה , סגולות , הצלחה , זיווג , קידוש , ראש חודש
חגים , חג , יום כיפור , שבועות , ראש השנה , סוכות , פסח , שבת , חול , כוהנים , ברכת , הדרך , המזון ,

         
 

הפיכת האתר לדף הבית

 

הוספת האתר למועדפים

 
         
         
 

הורידו את סרגל הכלים של האתר לחצו כאן !