<?php echo $rowxxx[SITENAME]; ?>
לא מחובר [ התחברות ] [ הרשמה ] [ הכנס אתר חדש ]

תפילה :: אחר ::

הקרן למורשת הכותל

  "מציון מכלל יופי א-לוהים הופיע". כך מתאר נעים זמירות ישראל, בספר תהילים (פרק נ', פסוק ב) את הופעת הקב"ה בעולם. חז"ל אמרו (תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף נד, עמוד ב) כי פסוק זה מציג את הפעם הראשונה שבורא העולם הופיע בעולם החומר, וכי ציון היא המקום שממנו נברא העולם.

בנקודת חיבור זאת, שבין העולם הגשמי לבין המציאות הא-להית הבלתי נתפסת, נמצאת אבן " ושתיה" שמה. משמעות השם היא "אבן היסוד" - ממנה הושתת העולם. על גבי אבן השתיה נבנה אחר כך קודש הקודשים, שהוא המקום המקודש ביותר בבית המקדש, ובו עמד ארון הברית, אשר עליו שרתה שכינה.
 
 
כתובת אתר http://www.thekotel.org
 
 
Added 2008/07/11
נצפה [ 1619 ] ביקורים [ 27 ]
 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 185

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 186

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 187

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 188

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 189

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 190