<?php echo $rowxxx[SITENAME]; ?>
לא מחובר [ התחברות ] [ הרשמה ] [ הכנס אתר חדש ]

תפילה :: אתרי ישיבות ::

ישיבת סוסיא

  הישיבה התיכונית לחינוך סביבתי בסוסיא הוקמה בשנת תשנ"ח במטרה להוות
בית יוצר לבני נוער תורניים החפצים בהעמקה ידיעתית ונשמתית בתחומי
התורה והסביבה לשדותיהם המגוונים. הישיבה חרטה על דגלה את החינוך לסקרנות,
אמוניות, אחריות ופעלתנות ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, המדינה וכלל האומה
מתוך שאיפה לחשיפת והרכבת "מפגשי שכינה" בכל מכל כל.
 
 
כתובת אתר http://www.sussya.org.il/
 
 
Added 2008/07/09
נצפה [ 1624 ] ביקורים [ 34 ]
 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 185

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 186

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 187

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 188

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 189

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/pray00/domains/pray.co.il/public_html/dir/detail.php on line 190